ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับมรดกการเล่นเกมของมาเก๊า

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
ภาพรวมโดยย่อเกี่ยวกับมรดกการเล่นเกมของมาเก๊า – ประวัติศาสตร์การเล่นเกมอันยาวนานของมาเก๊าย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 16 เมื่อชาวโปรตุเกสเข้ามาที่ชายฝั่งเป็นครั้งแรก ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา เมืองนี้ได้...